Problemen zijn groeikansen!

Vrouwenkracht

VROUW EN KRACHT; WERKEN MET HET ARCHETYPE VAN DE ONTEMBARE VROUW

10 vrijdagen 10 -16 uur. Data (o.v.b). 17 oktober, 14 november en 12 december 2014.

In 2015: 23 januari, 13 februari, 16 maart, 3 en 24 april,15 mei en 12 juni.

 

Sinds de emancipatiegolf in de zestiger jaren zien we steeds meer hoe vrouwelijke waarden belangrijker worden. Boeken als ‘De Ontembare Vrouw’ ‘de Da Vinci Code', de ‘Terugkeer van de Godin’, ‘In het licht van de Maan’ maar ook Wicca, Gnosis, Sjamanisme en Natuurreligies staan volop in de aandacht. Het Oervrouwelijke, ‘Zij met de vele gezichten’ wordt steeds meer tastbaar. In vele culturen over de hele wereld werden en worden godinnen geëerd. Elke godin staat voor een bepaald aspect of energie van het ‘Vrouwelijke’. We vinden Haar in de rijke symboliek en verborgen wijsheid van onze fascinerende mythen, literatuur en sprookjes. Deze kunnen we zien als inwijdingswegen, intuïtieve bronnen van weten, en als een bevrijdende tegenkracht tegen de veeleisende ontwikkelingen van deze tijd. (Her)ontdekken van ‘de Godin’ in jezelf brengt je naar je eigen krachtige vrouwelijke natuur, Je vind er je innerlijk schatten, bron van vrouwelijke instinctieve intuïtie en vreugde, je vitale, creatieve en autonome vuur.

 

Het archetype van de Ontembare Vrouw is een innerlijk beeld van het authentieke vrouwelijke ‘Zelf’ waarin natuurlijke wijsheid, intuïtie, vitaliteit, speelsheid en eigenwaarde zich in praktijk op vele manieren kan uitdrukken. Als wij, vrouwen van deze tijd, onze band met onze innerlijke ‘Ontembare Vrouw’ herstellen leven we op een meer vreugdevolle en creatieve manier in verbinding met ons ware Zelf. Dit maakt ons veel minder tot speelbal van externe omstandigheden of persoonlijke relaties, die remmend kunnen werken op onze persoonlijke- en professionele ontwikkeling.

 

In deze cursus staat het sprookje van Vassalisa centraal als een inwijdingsproces met 9 taken waarvan we per cursusdag 1 taak met elkaar uitwerken, ieder op eigen unieke wijze. We werken vanuit het gedachtegoed van Clarissa Pinkola Estés schrijfster van ‘De Ontembare Vrouw’. Het uiteindelijke doel van deze inwijdingsweg is het opbouwen van een vreugdevolle en liefdevollere relatie met jezelf en je vrouwelijke instinctieve intuïtie waardoor je betere en gezondere keuzes gaat maken met betrekking tot contacten, relaties en levensinvulling.

 

 Clarissa Pinkola Estés: ‘Een klop op de deur, daar staat een vrouw….. in haar haren takjes en slierten wier. Een oude mantel omhult haar leeftijdloze lijf. Ze komt binnen en zegt: ‘ik ben jou’. Haar mantel valt open en … licht, overal licht, stralend gouden licht.’ 

 

Vrouwenkracht is voor alle vrouwen

Deze 10 daagse persoonlijke ont- wikkelingscursus is bedoeld voor alle vrouwen om weer heerlijk thuis te komen bij jouw eigen vrouw zijn. Veel van je vrouwenkracht is in de loop van de tijd in- gewikkeld en verhuist naar ‘het verborgene’. In jouw vrouwenkracht komen betekent zelfbewuster, creatiever, intuïtiever en liefdevol jouw eigen plek in nemen binnen werk, relaties, familie en gezin. We werken vanuit jouw eigen thema’s met betrekking tot vrouw zijn en maken daarbij gebruik van allerlei werkvormen zoals bijvoorbeeld: verhalen, visualisaties, lijfwerk, natuurmystiek, tekenen en het delen van ervaringen. Per keer is er een huiswerkopdracht om het proces te continueren.

 

De cursus wordt in Egmond aan Zee gegeven door Afra. Werktijd van 10 – 16 uur.

De cursus kost € 600,= incl. koffie/thee en werkmap. Je schrijft in per email of telefonisch en met storting van € 60,= onder vermelding van jouw naam + VKOV Egmond 2014. Rekeningnummer is: NL28 RABO 0396 6206 20 t.n.v. Vlot en van Diepen praktijk. Het overige bedrag á € 540,= dient vóór aanvang van de cursus betaald te zijn of in overleg per keer € 60. Indien je wilt kunnen we aparte afspraken maken i.v.m. de betaling en/of hebben we eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Bij annulering tot 2 weken voor de workshop wordt het cursusgeld terug gestort minus de inschrijfkosten. Bij het niet doorgaan van de cursus wordt het hele bedrag teruggestort. Eventuele verdere bijzonderheden worden met de bevestiging meegestuurd. Opgave en info: Afra van Diepen, telefonisch: 06 26162566 of per email

 


Copyright © 2007 Vlot & van Diepen. Powered by EM & Quisscit