Problemen zijn groeikansen!

Nieuwsbrief

NIEUWSBRIEF  VLOT & VAN DIEPEN, najaar 2014

1 september is de meteorologische herfst alweer begonnen en ja, de dagen zijn al aan het korten. Astrologisch zien we dat rond 21 augustus de zon in het teken Maagd gekomen en daarmee is de tijd van oogsten aangebroken. Het rijpe fruit en graan wordt verzameld, opgeslagen en be­waard voor de winter. Het kaf wordt van het koren gescheiden. Alles wat geen nut heeft wordt teruggegeven aan de aarde. Het natuur­lijke idee van oogsttijd vin­den we terug in het onder­scheidend, analyserend vermo­gen van de Maagd. Te oogsten, het goede er uit te halen en niet meer te bewaren dan nodig is of nut heeft. Met de Maagdperiode wordt de overgang naar de herfst gemaakt en eindigt de op de buitenwereld gerichte energie. De natuur laat ons zien dat het weer tijd wordt voor binnen activiteiten, zelfreflectie en verinnerlijking. Een mooie tijd voor persoonlijke groei en ontwikkeling door bijvoorbeeld een cursus of een therapeutisch traject of  op te pakken en zo meer contact te maken met je binnenwereld.

Hieronder onze cursus en workshop planning voor de komende tijd, uitgebreide informatie vind je per cursus of workshop op de website. Natuurlijk ben je ook altijd welkom voor een persoonlijk gesprek of therapeutische begeleiding. Je kunt ook mailen of bellen met Afra: telefoon 06 26162566 of  email: afra@vlotenvandiepen.nl 

Workshop: ‘Vrouwenkracht; Werken met het archetype van de Ontembare Vrouw

Door Afra; 10 vrijdagen (om de 3 weken) in Egmond aan Zee van 10 -16 uur

Het archetype van de Ontembare Vrouw is een innerlijk beeld van het authentieke vrouwelijke ‘Zelf’ waarin natuurlijke wijsheid, intuïtie, vitaliteit, speelsheid en eigenwaarde zich in praktijk op vele manieren kan uitdrukken. Als wij, vrouwen van deze tijd, onze band met onze innerlijke ‘Ontembare Vrouw’ herstellen leven we op een meer vreugdevolle en creatieve manier in verbinding met ons ware Zelf. Dit maakt ons veel minder tot speelbal van externe omstandigheden of persoonlijke relaties, die remmend kunnen werken op onze persoonlijke- en professionele ontwikkeling.

 Workshop: ‘Vrouwenkracht; Wild, Wijs en Heel’ door Afra en collega Marianne

Een 10 daagse workshop waarvan 1 week op het eiland Lesbos in Griekenland. 29 mei t/m 5 juni 2015. ‘Wild, wijs en heel’ gaat over het hervinden en volgen van je eigen natuurlijke, vreugdevolle, wilde, wijze stroom van voelen, intuïtie en weten. Een heerlijke Vrouwenkrachtworkshop mét ook ruimte voor vakantie vieren! 

Workshop: ‘Heel je Innerlijk Kind’ door Afra in De Glind bij Amersfoort.

Een 2½ daagse workshop; opstartavond en 2 dagen volledig verzorgd.

Het Innerlijk Kind is deel van je zelf. Gekwetste Innerlijk Kinddelen dragen negatieve kernovertuigingen zoals “Ik ben niet goed genoeg” of “Ik ben slecht” of “Het is allemaal mijn schuld” enzovoorts. Deze belemmerende kernovertuigingen bepalen in het heden hoe we denken, voelen en handelen en hoe we met anderen omgaan. Ze roepen sterke gevoelens van schaamte, woede, verdriet en angst op. Door contact te maken met je Innerlijke Kinddelen kun je deze leren respecteren en begrijpen. Het is belangrijk om emotionele ladingen te verwerken. Als volwassene heb jij het vermogen om de oude gebeurtenissen en de emoties die daar aan verbonden zijn een plek te geven. Emoties die als kind ondragelijk voelden zijn nu wel hanteerbaar. Zelfafwijzing verandert in liefde en acceptatie voor jezelf als je je Innerlijke Kind bevrijdt van de belemmerende kernovertuigingen. Nog geen data, laat weten als je interesse hebt.

Hopelijk is er een inspirerende workshop voor je bij. Schroom niet om contact op te nemen als je vragen hebt. Nog een hele fijne nazomer en tot de volgende Nieuwsbrief. Met warme groet, Afra van Diepen

 


Copyright © 2007 Vlot & van Diepen. Powered by EM & Quisscit